Home · Website · Register · Log In

You are not yet logged in, log in or register.


Flowtex Forums -> Felsökning -> Det går ej att starta maskinen B32PC ver 2

· Det går ej att starta maskinen B32PC ver 2 - Det går ej att starta maskinen
2013-02-27 14:55:21
Om maskinen ej går att starta (Hydrauliken) men det lyser i displayen och det går att ställa olika vinklar i displayen.
Beror det troligtvis på att någonting i säkerhets kedjan är brutn, Säkerhetskedjan går via klämskyddet, via dom båda nödstoppen ned till säkerhetsreläet som kontrollerar att dom båda slingorna är obrutna, det ser man på dom yttre lysdioderna på säkerhets reläet. den mittre lysdioden indikerar att säkerhets reläet har spänning 24 V DC. när man startar maskinen skall alla 5 lysdioderna lysa.

Post A Reply
Quick Reply