Home · Website · Register · Log In

You are not yet logged in, log in or register.


Flowtex Forums -> Förslag -> Förslag från Mackan på Skanska

· Förslag från Mackan på Skanska -
2010-08-16 21:31:11
Säg till Armeraren att han alltid gör en luft bockning när han startar upp på morgonan, samt efter det han har ställt in nya värden i maskinen, detta för att slippa köra sönder verktyg etc.

Post A Reply
Quick Reply